Odkryj niezwykły smak serów!

Jakość

Podstawowym celem firmy jest dążenie do osiągnięcia zadowolenia naszych klientów, poprzez wprowadzanie na rynek produktów bezpiecznych, spełniających wymagania przepisów prawnych oraz wymagania określone w specyfikacjach produktów i umowach z klientami. Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów, podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki odpowiednim zasobom, które są niezbędne do realizacji postanowień polityki oraz uczestnictwo wszystkich pracowników firmy w ich realizacji.